Τα βιβλία μας (6 τομοι - 3962 σελίδες - τουλάχιστον 4500 ασκήσεις)

Τα «ΟΥΣΙΩΔΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» των Μανόλη Μαραγκάκη και Μιχάλη Μεταξά, περιέχουν ένα ελάχιστο θεωρητικό διάγραμμα και ένα επαρκές πλήθος 3333 τουλάχιστον υποδειγματικώς λυμένων ασκήσεων και προβλημάτων με περισσότερα από 1234 σχήματα, αναφερομένων σε δέκα θεμελιώδη κεφάλαια των Στοιχειακών Μαθηματικών. Δίνεται έμφαση στις ασκήσεις και τα προβλήματα διαρκώς αυξανόμενης δυσκολίας, που συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση, στην κριτική εμβάθυνση της θεωρίας και αποτελούν αντικείμενο διαφόρων επιπέδων μελέτης, με στόχο τη μαθηματική θωράκιση του αναγνώστη. Οι ασκήσεις και τα προβλήματα έχουν επιλεγεί, περισσότερο για την αξία τους στο να τονίζουν τις αντίστοιχες αρχές, παρά ως συλλογή μεμονωμένων στιγμών καθοριστικής χρήσης και αποτελεσματικότητας των Μαθηματικών, σε συγκεκριμένα προβλήματα και εφαρμογές.

Τα «ΟΥΣΙΩΔΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» είναι συνέχεια συγγραφικής δουλειάς των Μανόλη Μαραγκάκη και Μιχάλη Μεταξά. Μέσα σε τρεις επιπλέον τόμους αναλύονται και επιλύονται θέματα που συναντάμε στην καθημερινή μας ζωή. Από έναν σεβασμό απόλυτο, και μίαν εμπιστοσύνη ακλόνητη στην προσωπικότητα του «εν τινι μέτρω μεμυημένου» αναγνώστη, έχομε αποφύγει κάθε ολοκληρωτικού τύπου ομαδοποίηση (κατηγοριοποίηση) των προβλημάτων που παρατίθενται. Μια ομαδοποίηση η οποία, ενώ δημιουργεί την ψευδαίσθηση της συστηματικής οργάνωσης και της αποφυγής περιττών ενεργειών, στην ουσία φυλακίζει το δροσερό πνεύμα του υποψήφιου λύτη, στερώντας απ’ αυτόν τη χαρά της ανακάλυψης, τη λαχτάρα της επινόησης, την αναδημιουργία της γνώσης, και την ακτινοβολία της ενοποιητικής κατανόησης.

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης, ανυπόκριτη χαρά και βαθύτατη συγκίνηση, εμπιστευόμαστε στο μαθηματικό κοινό, και στους νέους-νέες που είναι αποφασισμένοι να γίνουν επιστήμονες, το παρόν πόνημα, ψίχα και περίσσεια ψυχής, αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, κυοφορίας εξοντωτικής και μιας επώδυνης γέννας.

από τον κόσμο των Μαθηματικών